• MKN Nederland
  MKN Nederland
 • MKN Nederland
  MKN Nederland
 • MKN Nederland
  MKN Nederland

Privacyverklaring van MKN Maschinenfabrik Kurz Neubauer GmbH & Co. KG.

I. Privacyverklaring

Wij verheugen ons zeer in uw interesse ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een hoge prioriteit voor de directie van MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG.

Een gebruik van de internetpagina’s van MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG is in principe mogelijk zonder enige uitwisseling van persoonlijke gegevens. Als een betrokken persoon via onze website de speciale services van ons bedrijf wil gebruiken, zou het kunnen zijn dat er persoonlijke gegevens worden verstrekt.. Als de verwerking van deze persoonsgegevens vereist is dan geldt er in principe geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene. De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en in overeenstemming met de MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG toepasselijke landspecifieke gegevensbeschermingsregels.  Door middel van dit Privacybeleid willen wij u informeren over de aard, omvang en doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacy beleid.

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevenstransmissies in principe veiligheidslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om ook op alternatieve mogelijkheden persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG,
Halberstädter Straße 2A
38300 Wolfenbüttel
Deutschland/Germany

Tel.: +49 533189-0
E-Mail: info@mkn.de
Website: www.mkn.com

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming:

Herr Tobias Lau
c/o BEL NET GmbH,
Christian-Pommer-Straße 23
38112 Braunschweig
Deutschland/Germany

E-Mail: datenschutz@mkn.de

3. Gebruik van Cookies
De websites van MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn gegevens die door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. De cookies kunnen naar een pagina worden verzonden wanneer ze worden geopend en maken een toewijzing van de gebruiker mogelijk. Cookies helpen ons om het gebruik van onze websites gemakkelijker te maken voor gebruikers.

Het gebruik van cookies is daarom noodzakelijk. De verwerking van persoonsgegevens vindt, indien niet vooraf overeengekomen, plaats op basis van de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. In het geval van voorafgaande toestemming, is de verwerking gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6 par. 1 lit. DSGVO.

Het is altijd mogelijk om de instelling van cookies te herroepen door de instelling in de internetbrowser te wijzigen. Opgeslagen Cookies kunnen worden verwijderd. We willen u erop wijzen dat als u cookies deactiveert, niet alle functies van onze website volledig kunnen worden benut.

4. Creëren van logbestanden
Telkens wanneer de website wordt bezocht, verzamelt MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG gegevens en informatie via een geautomatiseerd systeem. Deze worden automatisch opgeslagen in de logbestanden van de server.

De volgende gegevens kunnen hier worden verzameld:

 1. informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie,
 2. het besturingssysteem van de gebruiker,
 3. internetprovider van de gebruiker,
 4. IP-adres van de gebruiker,
 5. datum en tijdstip van toegang,
 6. websites waarvan het gebruikerssysteem toegankelijk is op onze website (verwijzer),
 7. Webpagina’s toegankelijk via het systeem van de gebruiker via onze website.

De verwerking van de gegevens dient om de inhoud van onze website te leveren, om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen en om onze website te optimaliseren. Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De gegevens van de logbestanden worden altijd gescheiden van andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen en kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

5. Contactformulier
Op onze website staat een contactformulier, dat u kunt gebruiken voor elektronisch contact. Als u vragen stuurt naar MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG door middel van een contactformulier, zullen de persoonlijke gegevens die u verstrekt, inclusief uw verzoek van het contactformulier, automatisch en uitsluitend worden gebruikt voor de behandeling van uw verzoek en in het geval van verdere vragen Contact bij MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG opgeslagen. Uw gegevens zullen niet zonder uwnadrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres: info@mkn.de.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in overeenstemming met de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 lid van DSGVO.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens de verzending van een e-mail worden verzonden, is conform artikel 6, lid 1, DSGVO. Als het e-mail contact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 lid. b DSGVO.

6. Nieuwsbrieven
Als u zich abonneert op de nieuwsbrief van ons bedrijf, worden de gegevens in het respectieve invoerbestand opgeslagen en naar de verantwoordelijke controller verzonden die verantwoordelijk is voor de vewerking van de gegevens. .

Bij registratie voor de nieuwsbrief worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit om misbruik van de diensten of het e-mailadres van de betrokken persoon te voorkomen. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats. Er is een uitzondering als er een wettelijke meldingsplicht bestaat.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief op de wettelijke basis van artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO gebruikt. Abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. Evenzo kan de toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens op elk moment in de toekomst worden ingetrokken. Voor dit doel is er een overeenkomstige „afmeldlink“ in elke nieuwsbrief.

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 Abs.3 UWG.

7. Google Analytics
De website van MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Browser Plugin
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een instelling van uw browsersoftware te wijzigen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden gedownload door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website voorkomt: schakel Google Analytics

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking
Wij, MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG hebben een contract getekend met Google voor de verwerking van ordergegevens en passen de strikte vereisten van de DSGVO geïmplementeerd bij het gebruik van Google Analytics toe.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, conform  DSGVO.

8. Facebook-Plugins (Like-Button)
Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de „Like-Button“ („Vind ik leuk“) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, zorgt de plug-in voor een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de „Like-Button“ op Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Aangezien u eerder hebt ingestemd met het gebruik van de Facebook-plug-ins, is de juridische basis artikel 6, lid 1, (a) DSGVO.

9. Twitter
Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies zijn beschikbaar via Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 920, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Door Twitter en de „Re-Tweet“ -functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/privacy wijzigen.

Uw privacy-instellingen op Twitter zijn te vinden in de Accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings.

Aangezien u eerder hebt ingestemd met het gebruik van Twitter-plug-ins, is de juridische basis artikel 6, lid 1, DSGVO.

10. Instagram
Functies van de service Instagram zijn geïntegreerd in onze websites. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 95025, Verenigde Staten. Indien ingelogd met uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van onze pagina te openen met uw je Instagram profiel.

Hierdoor kan Instagram het bezoek van onze websites koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Instagram ontvangen.

Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Instagram op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Aangezien u eerder hebt ingestemd met het gebruik van de Instagram-plug-ins, is de juridische basis artikel 6, lid 1,DSGVO.

11. LinkedIn
Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. Providers is LinkedIn Corporation, 2029 Sterlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Telkens wanneer u een van onze pagina’s met LinedIn-functies bezoekt, maakt deze verbinding met LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op LinkedIn „Rcommend-Buton“ klikt en u bent ingelogd op LinkedIn, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Zie voor meer informatie de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Aangezien u eerder hebt ingestemd met het gebruik van LinkedIn-plug-ins, is de juridische basis artikel 6 par. 1 lid DSGVO.

12. XING
Onze website maakt gebruik van de functies van het netwerk XING. Aanbieder is de XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer u een van onze sites bezoekt die XING-functies bevat, maakt deze verbinding met XING-servers. Een opslag van persoonlijke gegevens gebeurt niet voor zover bekend. In het bijzonder worden geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geëvalueerd.

Verdere informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de aangifte voor gegevensbescherming van XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

13. YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze YouTube plug-in ingeschakelde sites bezoekt, word u automatisch verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen.  U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens raadpleegt u het Privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Aangezien u eerder hebt ingestemd met het gebruik van de plug-ins van YouTube, is de juridische basis artikel 6 par. 1 lid DSGVO.

14. SSL-Versleuteling
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals uw verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruiken we SSL-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van „http: //“ in „https: //“ en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.

Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

II. Rechten van de betrokkene

Als u persoonlijke gegevens door u verwerkt, bent u betrokkene inzake i.S.d. DSGVO en u heeft ons de volgende rechten, ten opzichte van MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG:

1. Recht op informatie
U kunt ons vragen om bevestiging van de verwerking van persoonlijke informatie over u.

Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u informatie bij ons opvragen via de volgende informatie:

 1. de doeleinden waarvoor uw persoonlijke informatie wordt verwerkt;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
 4. de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 5. het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens over u, een recht op beperking van verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 6. het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;
 8. het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering uit hoofde van artikel 22, lid 1 en 4, van de DSGVO en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

U heeft het het recht om informatie op te vragen over de vraag aan wie uw persoonlijke informatie betrekking heeft –en verstrekt zijn, betrekking hebbende op een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met. Art 46 DSGVO in verband met de overdracht.

2. Recht op rectificatie
U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling als de persoonsgegevens, die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. Na uw melding zullen wij uw gegevens onmiddellijk corrigeren.

3. Recht op beperking van verwerking
U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden eisen:

 1. als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens voor een bepaalde periode weigert waarmee MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG de juistheid van uw persoonlijke gegevens kan verifiëren;
 2. de verwerking onwettig is en u weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;
 3. MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar deze echter wel moet bewaren voor de onderbouwing of het verdedigen van juridische claims, of
 4. als u een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking volgens artikel 21 Abs.1 DSGVO en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking na de o.g. Als de voorwaarden beperkt zijn, wordt MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG hiervan op de hoogte gebracht voordat de beperking.

4. Recht om te verwijderen
U kunt verzoeken dat de persoonlijke gegevens betreffende u onmiddellijk worden verwijderd. Als een van de volgende redenen van toepassing is, zijn we verplicht om deze gegevens onmiddellijk te verwijderen:

 1. Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 2. U herroept uw ​​toestemming voor het verwerkingspareltje. Artikel 6 par. 1 lid. a) of artikel 9 par. 2 lid. (a) DSGVOen er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking
 3. U tekent bezwaar aan volgens Artikel 21 Lid 1 DSGVO jegens  de verwerking en blijken geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking, of u legt tekent bezaaar aan volgens Artikel 21 lid 2 DSGVO jegens verwerking.
 4. Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. De verwijdering van persoonlijke gegevens betreffende u is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het EU-recht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 6. De persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1 DSGVO.

Voor zover we op u van toepassing zijnde persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt, en wij conform. Artikel 17, lid 1, van de DSGVO hebben gehandeld, zullen wij passende, maar ook technische, maatregelen nemen om datacontrollers die persoonsgegevens te doen laten verwijderen die in het licht van de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, te informeren als u de betroffen persoon ben die heeft verzocht om het verwijderen van alle verwijzingen naar uw persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

 1. het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;
 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door de wet van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een ​​taak van openbaar belang uit te voeren of om de aan de voor de verwerking verantwoordelijke verleende officiële autoriteit uit te oefenen;
 3. om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i alsmede artikel 9 (3) DSGVO;
 4. voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden vlg. Artikel 89, lid 1 DSGVO, voor zover de in lid 1 bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk of ernstig zal beïnvloeden, of
 5. t.b.v. het toepassen, uitoefering of verdediging van juridische claims.

5. Recht op informatie
Indien u het recht hebt om de verwerking te corrigeren, te verwijderen of te beperken toegepast, zo  zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij blijkt dat dit onmogelijk is of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.

U heeft  het recht door deze ontvanger geïnformeerd te worden.  deze ontvangers.

6. Het recht op informatieoverdaagbaarheid
U heeft het reicht om de op u betrekking hebbende persoongebonden gegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld, op een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm in te zien. Bovendien heeft u het recht om deze informatie aan een andere verantwoordelijke ter beschikking te stellen voor zover:

 1. de verwerking op met inachtneming van. Artikel 6 par. 1 lid. a) DSVGO of artikel 9 par. 2 lid a) DSGVO of op een contract dat overeenkomst met. Artikel 6 par. 1 lit. b) DSGVO is gebaseerd.
 2. de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks aan u worden doorgegeven door een verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens, die benodigd zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van een door de verwerking verantwoordelijke.

7. Recht op herroeping

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op grond van artikel 6 par. 1 lid. e) of lid. f) DSGVO per direkt of voor toekomstige situatie in beroep te treden; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

We verwerken uw persoonlijke gegevens over u niet langer, tenzij er zwaarwegende, gerechtvaardigde redenen zijn voor verwerking die opwegen tegen uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om, in het kader van het gebruik van de diensten van de informatieverstrekker, uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken, e.e.a. op grond van de richtlijn 2002/EG.

8. Recht om de verklaring betreffende de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
U hebt het recht om uw privacyverklaring op elk moment in de toekomst te herroepen. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Het recht op bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft  u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij zijn gevestigd, werkzaam is of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO. of andere privacywetten.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van artikel 78 van de DSGVO.

10. Doorgeven van de gegevens aan derden
Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Er is een uitzondering als er een wettelijke meldingsplicht zou ontstaan.

11. Juridische basis t.a.v. verwerking
Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6 par. 1 lit. a) DSGVO als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarvan de betrokkene een partij is, wordt artikel 6, lid 1 verlicht. b) DSGVO als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming onderhevig is, artikel 6 par. 1 lid. c) DSGVO.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6 par. 1 lid. d) DSGVO als rechtsgrondslag.

Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR als rechtsgrondslag voor verwerking. Het legitieme belang van ons bedrijf ligt in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten.

12. Duur van opslag van persoonlijke gegeven
Persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen voor de duur van de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van de deadline worden de gegevens routinematig verwijderd, tenzij er een contract moet worden gestart of het contract moet worden uitgevoerd.

Peter Tangelder

"Wilt u MKN Live beleven, heeft u vragen over MKN Technologie of wilt u meer weten over service? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder."

Uw contactpersoon bij MKN:
Peter Tangelder
Director Sales & Marketing Nederland en België
Telefoon +31 6 504 152 06
E-Mail: tan@mkn.de

Navigation